A Gyogygomba.com Adatvédelmi Szabályzata

 1. Az adatkezelő neve:

  Wanadis Kft.
 2. Az adatkezelő címe:

  1112 Budapest, Budaörsi út 153.
 3. Elérhetőség:

  info@gyogygomba.com
 4. Az adatkezelés megnevezése:

  Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében
 5. Az adatkezelés jogalapja:

  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása
 6. A kezelt adatok köre:
  1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név és e-mail cím, melyhez az Wanadis Kft-n kívül senki másnak hozzáférése nincs.
  2. A felhasználó által megadott nem kötelezően kitöltött adatok, melyekhez az Wanadis Kft-n kívül senki másnak hozzáférése nincs.
 7. Az adatkezelés célja:
  1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
  2. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
 8. Az adatkezelés időtartama:
  1. A felhasználó által kötelezően és önkéntesen megadott adatok esetében, amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését.
  2. A törlési kérelmet követően az Wanadis Kft. fenntartja a jogot, hogy a promóció időtartamára azonosítás céljából a felhasználó e-mail címét megtartja.
  3. Az Wanadis Kft. (www.gyogygomba.com) átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését, ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.
 9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

  Az Wanadis Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@gyogygomba.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
 11. Jogérvényesítési lehetőségek:

  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, Székhely: 1051 Budapest Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@gyogygomba.com e-mail címen.